تبلیغات هزینه هر اقدام (CPA) چیست؟

CPA چیست

هزینه به ازای هر اقدام یا CPA یک مدل پرداخت تبلیغات دیجیتالی است که اجازه می‌دهد فقط برای اقدام مشخصی که توسط مشتری احتمالی انجام می‌شود، از تبلیغ‌کننده هزینه دریافت کند. همه اقدامات تحت پوشش مدل مستقیماً به نوعی از تبدیل مرتبط هستند، از ثبت‌نام در خبرنامه تا کلیک روی پیوند یا فروش، و توسط […]