سفر مشتری چیست؟ (Customer Journey)

Customer Journey

سفر مشتری به مسیر تعاملات یک فرد با برند، محصول و یا خدمات شما اشاره دارد. هم تعاملات مستقیم مانند تماس با تیم خدمات مشتری و هم تعاملات غیرمستقیم مانند شنیدن در مورد یک نام تجاری در یک رویداد را توصیف می کند. سفر مشتری را می‌توان به عنوان نقشه ای از تعاملات منحصر به […]