قیف بازار یابی چیست؟

امروزه بازاریابی دیجیتال تقریبا جای تمام بازار یابی ها را گرفته است. صاحبان کسب و کار اگر بخواهند خود را از داشتن اطلاعات درباره بازاریابی دیجیتال و تبلیغات دیجیتالی دور کنند در واقع به کسب و کار خود آسیب زده اند امروز باهم بررسی می کنیم که دقیقا قیف بازاریابی چیست، از کجا آمده است […]