تفاوت سفر مشتری با قیف فروش چیست؟

تفاوت-سفرمشتری-با-قیف-فروش

تفاوت اصلی بین سفر مشتری و قیف فروش در این است که قیف های فروش برای تبدیل بازدیدکنندگان به سرنخ و سرنخ ها به مشتریان کار می کنند در حالی که سفر مشتری نشان دهنده کل مسیری است که شخص از علاقه و آگاهی تا توجه و تبدیل طی می کند. بسته به استراتژی بازاریابی […]