هک رشد یا خلق رشد چیست؟

هک رشد یا خلق رشد فرایندی است که با به کارگیری آن می‌توان کسب و کار‌ها را صرف نظر از حوزه فعالیت آن‌ها گسترش داد. پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر به قدری اوج گرفته است که می‌توان نفوذ آن را در تمام ابعاد زندگی انسان مشاهده کرد. صرف نظر از عواقب این اتفاق می‌توان مشاهده […]