تبلیغات همسان چیست؟ (native ads)

تبلیغات نیتیو چیست

تبلیغات همسان یا بومی مفهوم ایجاد تبلیغاتی است که با محتوای صفحه به قدری منسجم باشد، در طراحی ادغام شده و با رفتار پلتفرم سازگار باشد که بیننده احساس کند تبلیغ به آنجا تعلق دارد. نتایج جستجوی ارتقا یافته و پست های رسانه های اجتماعی با حمایت مالی نمونه های محبوب تبلیغات همسان هستند. هر […]